19. april 2007 – Včeraj, 18. aprila 2007, smo naše komitente obvestili, da se je naša družba odločila za zamenjavo poslovnega informacijskega sistema. Sedanji informacijski sistem HOST bo v celoti zamenjal informacijski sistem TINO.

Poglavitni razlogi zamenjave poslovnega informacijskega sistema so:
potrebe za nadaljnji razvoj Luke Koper,
nove IT tehnologije,
ohranjanje konkurenčnosti in
lažja integracija z drugimi IT sistemi (notranjimi in zunanjimi).

Ravno zato se je Luka Koper odločila za novo vstopno točko (luško vozlišče), ki bo z uvedbo IS TinO predstavljala edini način in potek komuniciranja z Luko Koper. Vpeljava luške vstopne točke omogoča različnim ponudnikom brezplačno komuniciranje z Luko Koper.

Na luško vstopno točko se lahko povežejo vsi, ki želijo komunicirati z Luko Koper. Format sporočil ostaja enak sedanjemu. Standard, ki opisuje proces izmenjave sporočil in formate sporočil (Knjiga sporočil) je na voljo vsem zainteresiranim ponudnikom oz. uporabnikom.

Luka Koper bo 31.05.2007 izključila IS HOST. Po tem datumu bo omogočeno komuniciranje z Luko Koper le preko luške vstopne točke.

Za potrebe komuniciranje je Luka Koper pripravila spletno aplikacijo Lunaris. Za podrobne informacije o delovanju aplikacije in nje uporabo, je na voljo informacija, ki jo najdete na spletni strani http://www.luka-kp.si/vsebina.asp?IDpm=6&L=1 .