V kongresnem centru Bernardin so se na 12. Mednarodnem posvetovanju o prometni znanosti (ICTS) 4. in 5. junija zbrali strokovnjaki in predstavniki vseh področij prometne stroke.

Luka Koper podpira razvoj pristaniške stroke kot tudi zanjo vseh podpornih prometnih panog, zato je na mednarodni konferenci sodelovala v dveh različnih vlogah. Kot finančni podpornik strokovnega srečanja, predstavili pa smo tudi naša okoljevarstvena prizadevanja in postopek pridobivanja certifikata EMAS.

Konferenca ICTS, ki sta jo organizirala Slovensko društvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, je tokrat v osmih tematskih sekcijah postregla s predstavitvami trenutnih razmer in problematike v prometni stroki in praksi.

Udeleženci so v zanimivih debatah iskali odgovore na vprašanja, ki jih prinašajo izzivi gospodarske krize ter razvoj vseh segmentov stroke. Predavanja in debate so obdelale logistiko, cestni, zračni in železniški promet, promet v urbanih okoljih, plovila, pristanišča in na okoljski sekciji še okoljske probleme.

V tej zadnji je svoja prizadevanja za ohranjanje in varovanje okolja predstavila tudi Luka Koper.
V letu 2008 je Luka v skladu z Uredbo EU (761/2001) svoje poslovanje prilagodila zahtevam sistema EMAS. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je sistem okoljskega ravnanja in presojanja.
V aprilu 2009 je Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SiQ) pregledal delovanje Luke Koper in ugotovil, da vse pristaniške dejavnosti opravljamo skladno z EMAS direktivo. Uradna pridobitev certifikata je zato trenutno v zadnji fazi – potrditve na Agenciji RS za okolje.

Luka Koper bo tako postala tretje pristanišče v Evropi, ki se ponaša s tako urejenim sistemom delovanja. Sicer pa v Sloveniji le še eno podjetje deluje skladno s strogimi okoljevarstvenimi načeli, kot jih predpisuje omenjena Uredba.