Danes je zaživela naša nova spletna stran www.zivetispristaniscem.si.

 

Portal smo si v Luki Koper zamislili kot način virtualne komunikacije z ožjo in širšo lokalno skupnostjo. Nova spletna stran omogoča širši vpogled v trajnostno politiko družbe, s poudarkom na okoljevarstvu, družbeni odgovornosti in razvoju pristanišča. Izpostaviti želimo predvsem novost, ki dokazuje željo Luke Koper po odprtem dialogu z zunanjo javnostjo, in sicer podatke o meritvah prašnih delcev, ki jih izvajamo na območju pristanišča. Spletno mesto pa bomo v kratkem dopolnili tudi z najbolj svežimi podatki s področja izdelave Državnega prostorskega načrta za celovito ureditev koprskega pristanišča  ter s 3-D filmom, ki bo prikazal predlog bodoče podobe pristanišča.

Na koprsko pristanišče večkrat neupravičeno letijo očitki glede onesnaževanja zraka, zato smo se odločili za objavo podatkov o meritvah prašnih delcev (PM10) na dveh območjih. Meritve izvaja Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (PINT), podatki iz merilnih postaj pa se samodejno pretakajo na PINT strežnik, od tam pa neposredno na naš spletni portal. Prva merilna naprava se nahaja v pristanišču, na območju ki meji z naseljem Rožnik, ena pa izven pristanišča, na Markovcu. Okoliški prebivalci bodo tako lahko kadarkoli preverili ali izpusti prašnih delcev v pristanišču ali v Kopru segajo preko dovoljenih meja oziroma kakšno je stanje v pristanišču v primerjavi z izpusti v mestu.

Posebno pozornost na novem portalu namenjamo tudi prostorski ureditvi pristanišča, zato bomo v rubriki PRISTANIŠČE JUTRI objavljali novosti v zvezi s pripravo in sprejemanjem Državnega prostorskega načrta, ki med drugim predvideva gradnjo tretjega pomola, nov vhod v pristanišče za razbremenitev mestnega prometa in druge novosti.

Predstavljamo tudi vse projekte, ki ohranjajo naravno okolje in omogočajo razvoj lokalne skupnosti, pomagajo različnim interesnim skupinam in posameznikom dosegati odlične rezultate na področjih športa, kulture, izobraževanja, zdravstva in dvigajo kakovost življenja s humanitarnim delovanjem.

Stran je namenjena najširši splošni javnosti, še posebej pa lokalnemu prebivalstvu, otrokom in mladostnikom ter vsem, ki bi želeli pristanišče bolje spoznati.

Na spletni strani objavljamo tudi prvo Poročilo o trajnostnem razvoju 2008 Skupine Luka Koper. Trajnostno poročilo smo izdali kot ločeno publikacijo Letnega poročila 2008 in je prvo trajnostno poročilo v Sloveniji, ki je bilo s strani Mreže Global Compact Slovenija revidirano po mednarodnih standardih Global Reporting Initiative.