Vlada Republike Slovenije je sprejela program razvoja pristanišča (PRP) za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2021 – 2025. S tem je dala družbi Luka Koper zeleno luč za izvedbo investicij zajetih v programu.  

V naslednjih petih letih bomo pospešeno vlagali v  povečevanje števila priveznih mest, skladiščnih površin ter cestne in železniške infrastrukture v pristanišču. S povečevanjem zmogljivosti in pretočnosti pristanišča bomo leto 2026, ko naj bi stekel promet na novi progi do Divače, pričakali pripravljeni in s tem povečali prednosti logistične poti preko Kopra.