Včeraj smo s 500.000-im pretovorjenim TEU (kontejnerska enota) v Luki Koper dosegli nov mejnik, ki nas bo tudi letos zaznamoval kot največji kontejnerski terminal severnega Jadrana.
 
Začetki koprskega kontejnerskega terminala segajo v leto 1979, ko smo zgradili 150 metrsko obala z enim dvigalom. Že naslednje leto je terminal ustvaril 37.831 TEU prometa. Z izjemo začetka devetdesetih let, ko je Slovenijo in regijo prizadela vojna na Balkanu, je promet vseskozi stabilno naraščal. Po letu 2000 pa je vedno hitrejši trend kontejenerizacije povzročil skokovito rast prometa v vseh svetovnih pristaniščih. Temu trendu smo uspešno sledili tudi v Kopru, saj smo leta 2001 pretovorili 93.187 TEU, konec letošnjega leta pa se bomo približali številki 600.000.
V Kopru so prisotni vsi največji kontejnerski ladjarji, bodisi z direktnimi ali feeder linijami. Prepričala jih je zanesljivost storitev, pravočasna izgradnja novih zmogljivosti in dobre prometne povezave z zaledjem. Koper je od junija 2009 neposredno povezan z Daljnim vzhodom z dvema linijama, ki ju upravlja šest ladjarjev. Ti dve liniji sta tudi odločilno pripomogli k tako izrazitemu porastu blaga v kontejnerjih. Trend rasti bo prisoten tudi v prihodnjem letu, vendar v manjšem obsegu, predvsem zaradi previdnih napovedi gibanja svetovnega gospodarstva.

»V Luki Koper smo že pred leti prepoznali kontejnerje kot enega najbolj perspektivnih tovorov, kar smo zapisali tudi v svojo strategijo in to še enkrat potrdili z letos sprejetim pet letnim strateškim načrtom. Koper tako ostaja trdno na prestolu največjega kontejnerskega pristanišča v severnem Jadranu«,
je zgodovinski trenutek komentiral predsednik uprave Gregor Veselko.

V Luki Koper nadaljujemo z naložbami, ki povečujejo kapaciteto in optimizirajo poslovanje terminala. Tu gre predvsem za nabavo delovne mehanizacije, pridobivanje površin za skladiščenje in manipulacije na vagonih ter prenova informacijskega sistema terminala. V naslednjem srednjeročnem obdobju pa bo najpomembnejša naložba poglobitev bazena in plovnih kanalov, kar bo omogočilo neoviran pristanek še večjih kontejnerskih ladij.