Prejeli smo kar 248 predstavitev najrazličnejših projektov. Največ je bilo projektov v zvezi s športom (kar 85), sicer pa smo prejeli še projekte s področja kulture, izobraževanja, humanitarnega dela in ekologije, najmanj je bilo predstavljenih projektov v zvezi s turizmom in raziskavami na področju delovanja pristanišča.

Izbrane projekte si lahko ogledate v razširjeni tabeli.

Prijaviteljem čestitamo za zanimive in dobro predstavljene projekte ter želimo uspešno izvedbo!