Kompetenčni center za razvoj kadrov v logistiki ali na kratko Kompetenčni center Logistika združuje 16 podjetij s področja transporta in logistike. Cilj sodelovanja je odprava kompetenčnih primanjkljajev zaposlenih v partnerstvu, in sicer z načrtnim in sistematičnim razvojem zaposlenih ter z izmenjavo znanj. Projekt je bil izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015 in je tako deležen sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada ter nacionalnih virov.

Kompetenčni center se bo s svojo stojnico predstavil na Primorskem sejmu, ki bo potekal od 29. maja do 1. junija v Kopru, kjer bodo podrobno predstavljene njegove aktivnost, pa tudi partnerstvo, in sicer Intereuropa d.d. kot nosilec projekta, Luka Koper d.d., Schipco d.o.o., Adria terminali d.o.o., Adria transport d.o.o., CMA CGM d.o.o., Frikus d.o.o., Intereuropa FLG d.o.o., Interagent d.o.o., Transocean Shipping, Jadroagent International d.o.o., Interservice d.o.o., Globus d.o.o., MSC Koper d.o.o., Europacific d.o.o. in ABF d.o.o..

V okviru Kompetenčnega centra je bil najprej izdelan kompetenčni model za pet ključnih panožnih profilov kadrov v logistiki, to so organizator logističnega procesa, agent, upravljalec transportne in prekladalne mehanizacije, skladiščnik, komercialist v logistiki, med drugimi pa še vodja enote in strokovni delavec v logistiki. Nato je bilo potrebno ugotoviti primanjkljaj kompetenc pri zaposlenih ter pripraviti načrt izobraževanj. Srž projekta so zagotovo izobraževanja, ki se že intenzivno odvijajo in se bodo izvajala vse do avgusta 2015.

Do sedaj je bilo organiziranih že 260 izobraževalnih dogodkov, v katere se je vključilo 1800 zaposlenih. Slušatelji so bili deležni izobraževanj s področja prava, terjatev in zavarovanj v logistiki, procesa skladiščenja in pretovora različnih blagovnih skupin, carinskega usposabljanja, preventivnega vzdrževanja, pa tudi poslovnih pogajanj in poslovne komunikacije, tujih jezikov, med katerimi so poleg angleščine in italijanščina tudi nemščina, francoščina in ruščina. Organizirana so bila tudi specifična strokovna usposabljanja v tujini s področja upravljanja pristanišč in pristaniške logistike. Trenutno je v pripravi obsežno skupno izobraževanje na temo odgovornosti udeležencev v logistični verigi.