Na trasi drugega tira pričeli z arheološkimi raziskavami

11.12.2018

Slovenija se je z ratifikacijo Malteške konvencije zavezala, da bo pri vseh večjih posegih v prostor, na mestih kjer obstajalo sledovi iz človeške preteklosti, izvedla arheološke raziskave.

Na trasi drugega tira je lokacij, kjer so našli rimskodobne ostaline, sedem in sicer pet na območju najdišča Purgerce–Buševca pri Dekanih  ter dve na območju Ospa. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije z arheološkimi raziskavami pričel 10. decembra in jih predvidoma zaključil spomladi naslednje leto.  Arheološke raziskave na trasi druga tira sofinancira Evropska komisija.