Objavljen razpis za pripravljalna dela

04.02.2017

Direkcija za infrastrukturo je objavila javno naročilo "Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper«. Projektantska podjetja morajo do 7. marca izdelati projekt za izvedbo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest, ki so potrebne za kasnejšo izgradnjo.