Pobuda za nadgradnjo proge Divača-Koper v dvotirno progo

27.05.2019

Ministrstvo za infrastrukturo na okoljskem ministrstvu vložilo pobudo za spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi železniški tir Divača – Koper iz leta 2005.

Spremembe se nanašajo na izgradnjo vzporednega tira oz. nadgradnjo projekta v dvotirno progo. Ministrstvo za infrastrukturo in investitor projekta, Direkcija RS za infrastrukturo, sta se zavzela za čimprejšnjo izvedbo postopka sprememb. Ocenjujejo namreč, da je gradnja nove, sodobne dvotirne železniške proge prepotrebna, saj predstavlja obratovanje obstoječega tira dolgoročno veliko okoljsko tveganje, predvsem z vidika varovanja vodnih virov, požarne varnosti in vpliva na življenje ljudi.

Po zagotovilih ministrstva za infrastrukturo so pogoje za gradnjo vzporednega tira v večjem delu zagotovili že v obstoječem gradbenem dovoljenju. V skladu s sklepom vlade o dvotirnosti proge iz leta 2017 bodo namreč servisne cevi v najdaljših treh predorih gradili v širšem profilu in s tem omogočili po zaključku formalnih postopkov takojšnjo izvedbo vzporednega tira.