Predviden datum objave/dogodka Vrsta objave/dogodka

10.01.2019

Objava preliminarnih rezultatov: prihodki matične družbe in ladijskega pretovora za leto 2018

Tiho obdobje med 26.01.2019 22.02.2019

22.02.2019

Objava informacije o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v letu 2018

Tiho obdobje med 27.03.2019 26.04.2019

10.04.2019

Objava preliminarnih rezultatov: prihodki matične družbe in ladijskega pretovora za obdobje januar – marec 2019

26.04.2019

  • Objava Letnega poročila 2018
  • Objava Izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
  • Objava Trajnostnega poročila Skupine Luka Koper za leto 2018
Tiho obdobje med 25.04.2019 24.05.2019

24.05.2019

Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – marec 2019

28.6.2019

Seja skupščine delničarjev

10.07.2019

Objava preliminarnih rezultatov: prihodki matične družbe in ladijskega pretovora za obdobje januar – junij 2019

Tiho obdobje med 31.07.2019 30.08.2019

22.08.2019

Seja skupščine delničarjev

29.08.2019

Dan upravičenosti do dividende

30.08.2019

Izplačilo dividende

30.08.2019

Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – junij 2019

09.10.2019

Objava preliminarnih rezultatov: prihodki matične družbe in ladijskega pretovora za obdobje januar – september 2019

Tiho obdobje med 30.10.2019 29.11.2019

29.11.2019

Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – september 2019

13.12.2019

Objava povzetka poslovnega načrta za leto 2020 ter ocene poslovanja za leto 2019