ANALIZA IZMENJAVE ELEKTRONSKIH SPOROČIL NA INFORMACIJSKIH SISTEMIH EDIFACT CENTER, TINO, TOS IN SISTEMIH OSTALIH DELEŽNIKOV NA OBMOČJU LUKE KOPER D.D. TER NADGRADNJA OBSTOJEČIH SISTEMOV V SKLOPU PILOTNIH AKTIVNOSTI EU SOFINANCIRANEGA PROJEKTA ADRIPASS

Rok za oddajo prijave: 18.07.2019
Interna številka: JN 516/2019


Datoteke za prenos