Izdelava projetne dokumentacije IDZ, PGD, PZI za preureditev skladišča št. 15 in montažo dveh zunanjih tovornih dvigal ob SV strani

Rok za oddajo prijave: 17.07.2014
Interna številka: JN 61/2014


Datoteke za prenos


PDF
Projektna naloga
575 kb, PDF