Izgradnja zaledne skladiščne površine 7.C veza na nasipu

Rok za oddajo prijave: 24.11.2014
Interna številka: JN 73/2014 | Številka na portalu javnih naročil: JN9635/2014 s spremembami

Popravki prilog in popisa del s predizmerami vezanih na spremembo projektne rešitve bodo objavljeni predvidoma do 13.11. 2014


Datoteke za prenos