IZVEDBA PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV NA OBMOČJU ENOTE DEDIŠČINE ANKARAN - ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE BONIFIKA (EDŠ: 29080), ANKARAN - ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE INTERNISTIČNA BOLNIŠNICA (EDŠ: 1331), ANKARAN - ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE SV. KATARINA (EDŠ: 29698)

Rok za oddajo prijave: 03.07.2019
Interna številka: JN 657/2019


Datoteke za prenos