STROKOVNI DIALOG ZA NAMEN NAROČILA »OPTIMIZACIJA OZ. POVEČEVANJE UČINKOVITOSTI KLJUČNIH POSLOVNIH PROCESOV V DRUŽBI (OSNOVNIH IN PODPORNIH)«/ ANNOUNCEMENT OF PRELIMINARY DIALOGUE FOR ORDER OF THE »OPTIMIZATION / INCREASING OF EFFICIENCY OF MAIN BUSINESS P

Rok za oddajo prijave: 14.02.2020


Datoteke za prenos