Študija o vplivu razlitij v morje na kakovost morskih sedimentov v okviru EU projekta Safeport

Rok za oddajo prijave: 01.02.2014
Interna številka: JN 3/2014 po ZJN - 2

Študija o vplivu razlitij v morje na kakovost morskih sedimentov v okviru EU projekta Safeport (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013), projektna aktivnost št. 5.7