Informacija za izvoznike, ki poslujejo z Avstralijo in Novo Zelandijo

21.01.2019

Obvezna fumigacija kontejnerjev v boju proti marmorirani smrdljivki.

Konec poletja 2018 so nas stranke zaprosile za pomoč, ker njihovo blago ni moglo potovati preko Luke Koper za Avstralijo. Težava se je pojavila, ker so oblasti v Avstraliji in Novi Zelandiji zahtevale od izvoznikov, da predložijo potrdila, da so bili kontejnerji pred odpremo ustrezno fumigirani. Razlog: preprečevanje vnosa BMSB - brown marmorated stink bug ali po naše marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys). Na podlagi dodatnih poizvedovanj je bilo ugotovljeno, da nihče v regiji nima registracije oz. dovoljenja za opravljanje te posebne fumigacije. Stekla je akcija in na račun hitre odzivnosti v naši pristaniški skupnosti, predvsem družbe DDD, težave z izvozom kontejnerjev za Avstralijo in Novo Zelandijo sedaj ni več.

Podjetje DDD d.o.o. iz Kopra je bilo s strani oblasti v Avstraliji in Novi Zelandiji oktobra 2018 odobren status pooblaščenega izvajalca »BMSB  treatments providers«. Odobritev je razvidna na povezavi http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-treatment-providers#slovenia. Koprska družba za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo je tako edina na tem delu Evropske skupnosti s tem statusom.