Odgovornosti članov nove uprave Luke Koper

20.09.2006

Programske usmeritve nove uprave Luke Koper izhajajo iz dosedanje razvojne strategije družbe in zagotavljajo nadaljevanje rasti kakovosti storitev ter graditve in vzdrževanja dobrih partnerskih odnosov z vsemi kupci in dobavitelji.

Člani uprave so sprejeli dogovor o razdelitvi delovnih področij in sicer:

- Robert Časar bo poleg zastopanja družbe skrbel za razmerja z državo ter občino in odnose z javnostmi, nadalje za infrastrukturo ter investicije, pravno področje, za organizacijo in kadre ter varnost;

- mag. Marjan Babič bo skrbel za področje financ in računovodstva ter revizije in za informatiko, kontroling ter nadzor kakovosti;

- Aldo Babič bo imel na skrbi marketing in prodajo, predstavništva ter tržno-operativno koordinacijo med profitnimi centri;

- Pavle Krumenaker bo poleg svoje osnovne skrbi za pravice delavcev in socialo, skrbel še za varovanje zdravja, varstvo pri delu, investicijsko vzdrževanje, nabavo, odnose s pogodbeniki in dobavitelji, inovacije in varovanje okolja.