Poslovanje v prvem polletju 2018

31.08.2018

Luka Koper je na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet objavila nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju januar-junij 2018.

Link na poročilo