Ladijski pretovor in prihodki v obdobju januar – december 2019

Notranje informacije

09.01.2020 15:16|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izvolitev predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe

Notranje informacije

21.01.2020 08:34|LUKA KOPER, d.d., Koper

Informacija o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d. v letu 2019

Notranje informacije

28.02.2020 16:12|LUKA KOPER, d.d., Koper

Poslovanje v razmerah epidemije Covid-19

Notranje informacije

18.03.2020 07:56|LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o prejeti sodbi Okrožnega sodišča v Kopru

Notranje informacije

10.04.2020 09:05|LUKA KOPER, d.d., Koper

Letno poročilo 2019

Letna računovodska in revizijska poročila

24.04.2020 16:57|LUKA KOPER, d.d., Koper

Izjava o upravljanju družbe z Izjavo o spoštovanju Kodeksov

Notranje informacije

24.04.2020 17:18|LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – marec 2020

Notranje informacije

29.05.2020 16:36|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic 33. skupščine delničarjev

Notranje informacije

11.06.2020 15:05|LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja

Notranje informacije

11.06.2020 15:42|LUKA KOPER, d.d., Koper

Informacija o prejetem tožbenem zahtevku

Notranje informacije

23.06.2020 18:00|LUKA KOPER, d.d., Koper