Kandidati, ki se prijavljajo na razpisana prosta delovna mesta izpolnijo spodnjo prijavo. Izpolnitev spodnjega obrazca šteje kot prijava na prosto delovno mesto, kar pomeni, da ni potrebne dodatne pisne ali elektronske prijave. V primeru kandidature na več prostih delovnih mest, je potrebno za vsako delovno mesto izpolniti nov obrazec. Po oddani spletni prijavi, boste prejeli elektronsko pošto na vaš elektronski naslov s potrditvijo prejete prijave.

Navodilo pri izpolnjevanju:

Prosimo vas, da v polje »IZKUŠNJE« navedete termin opravljanja dela ter vrsto dela, ki ste ga opravljali. V kolikor ste opravljali več različnih del, vpišite le tista, katera ste opravljali več kot 6 mesecev.