URL: https://5g-loginnov.eu/

Evropska komisija v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020) sofinancira izvedbo projekta 5G-LOGINNOV. Projekt je osredotočen na razvoj omrežja naslednje mobilne generacije 5G, predvsem iz vidika inovativnih rešitev na področju logistike v okviru Industrije 4.0.

V projektu 5G-LOGINNOV sodeluje 15 partnerjev iz 8 evropskih držav, od katerih so tri družbe iz Slovenije, in sicer Luka Koper d.d., Telekom Slovenije d.d. ter ININ d.o.o. Družba Luka Koper bo v okviru projekta pristopila k testiranju konkretnih rešitev z namenom izboljšanja nivoja varovanja na območju pristanišča, optimizacije procesov pretovora, večje energetske učinkovitosti in zmanjševanja vplivov na okolje. Telekom Slovenije pa bo v okviru projekta vzpostavil omrežje 5G, ki bo podpiralo oziroma omogočalo testiranje in razvoj tovrstnih rešitev v pristanišču, na način, da bodo lahko na novi 5G-infrastrukturi (poleg komunikacijskih storitev) omogočena tudi številna navidezna namenska omrežja za posamezne poslovne vertikale, kot so energija, pametna mesta, logistika, transport ipd.

V Luki Koper bo 5G omrežje uporabljeno na področju operative, varovanja okolja ter varovanja pristanišča. Podobne rešitve iz področja transporta in logistike bodo testirali tudi ostali partnerji v projektu, in sicer v pristanišču Pirej, Grčija ter na širšem območju mesta in pristanišča Hamburg, Nemčija.

Sistem 5G omogoča boljšo in zanesljivejšo pokritost območja ter hitrejši prenos velikih količin podatkov. V projektu bodo partnerji uporabili najnovejše tehnologije omrežij in naprav pete generacije, senzorje, avtomatizacijo, analitiko in sisteme upravljanja prometa, vključno s testiranjem uporabe avtonomnih tovornih vozil.

Uvajanje pete generacije mobilnih omrežij je osnovano na dolgoročnem tehnološkem razvoju, ki temelji na omrežju LTE/4G+, nadgrajenem s tehnologijo interneta stvari. Telekom Slovenije je svoje omrežje že nadgradil s tehnologijo NB-IoT (Narrowband Internet of Things), ki podpira možnosti za razvoj inovativnih rešitev za optimizacijo procesov ob zagotavljanju visoke stopnje varnosti.

Sofinanciranje Evropske komisije znaša 70 odstotkov, zato bo projekt deležen skoraj 6 milijonov evrov evropskih sredstev. Projekt traja tri leta in bo predvidoma zaključen septembra 2023.

 

5G-LOGINNOV javni razpis za inovativna zagonska podjetja ter MSP

V sklopu projekta 5G-LOGINNOV je objavljan javni razpis za inovativna zagonska podjetja ter MSP. S tem razpisom bodo zagonska ter mala in srednja podjetja imela priložnost sodelovati v konzorciju 5G-LOGINNOV in biti del projekta, ki se ukvarja z uvajanjem  sodobnih tehnologij v pristaniških in logističnih vozliščih.

Izbrani kandidati za javnem razpisu bodo imeli možnost:

  • raziskati in zbrati izkušnje s tehnologijami, ki temeljijo na 5G, za njihov primer uporabe,
  • uvesti in potrditi svojo rešitev v realnem okolju,
  • raziskati tehnične prednosti ter pridobiti ustrezne informacije,
  • razviti nove poslovne priložnosti,
  • predstaviti svoje rešitve na večjih mednarodnih dogodkih.

Rok za prijavo je 30. junij 2021. Izbirni postopek bo potekal septembra, vsi kandidati pa bodo prejeli odgovor do 17. septembra 2021. Pet izbranih zmagovalcev javnega razpisa bo predstavljenih v okviru enega od dogodkov na svetovnem kongresu ITS v Hamburgu, ki bo potekal od 11. do 15. oktobra 2021.

Razpisni pogoji, opisi primerov uporabe ter ostala navodila so objavljena na uradni spletni strani projekta 5G-LOGINNOV, v angleškem jeziku, na povezavi https://5g-loginnov.eu/open-call/