Projekt ACCESSMILE je bil sprejet decembra 2022 v okviru 1. razpisa Programa Interreg Srednja Evropa za obdobje 2021-2027, s specifičnim ciljem: »Izboljšanje prometnih povezav podeželskih in obrobnih regij v srednji Evropi«. Gre za 3-letni projekt, ki se je začel v aprilu 2023 in v katerem sodeluje skupaj 11 projektnih partnerjev iz 7 EU držav: Nemčije, Italije, Slovenije, Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Poljske. V času projekta se bodo testirali pilotni ukrepi na področju inovativnih koordinacijskih platform; odvijale se bodo aktivnosti za zmanjšanje ozkih grl na intermodalnem omrežju kjer se bo uporabilo nove sisteme za digitalizacijo procesov med cestnim prevozom kontejnerjev. Luka Koper, d.d. je vodilni partner WPT3, kjer je cilj pripraviti regijski akcijski plan – na podlagi individualnih akcijskih planov, ki jih bodo pripravili vsi projektni partnerji. Končni rezultat bo »Transnacionalno orodje za spodbujanje usklajenega multimodalnega tovornega prometa s pomočjo IKT v Srednji Evropi«.

Projekt ACCESSMILE si prizadeva povečati sodelovanje in usklajevanje med deležniki v multimodalnem tovornem prometu v Srednji Evropi z uporabo inovativnih sistemov IKT, z vključevanjem nekaterih najpomembnejših pristanišč, zalednih terminalov in logistov, ki ustvarjajo multimodalne prometne tokove. V sklopu pilotne aktivnosti bo Luka Koper poskrbela za razvoj sistema, ki bo zaznal registrske tablice prevoznih sredstev in številke kontejnerjev ob vstopu v pristanišče skozi določen vhod. Namen je pohitritev in racionalizacija procesov oz. izmenjave podatkov. Oprema, ki jo bo nabavila Luka Koper, bo namenjena branju kontejnerjev na kamionih med prevozom v/iz pristanišča v Kopru.

Evropski sklad za regionalni razvoj sofinancira projektne aktivnosti v višini 80 %.

Connecting regions to European transport networks