Projekt ADRIPASS PLUS je bil sprejet v okviru 4. zaprtega razpisa Programa Interreg ADRION v decembru 2021. Gre za 6-mesečni projekt, ki se je pričel izvajati v januarju 2022. V projektu sodeluje 11 projektnih oz. pridruženih partnerjev iz 7-ih držav: Italije, Slovenije, Grčije, BiH, Črne Gore, Albanije in Srbije. Vodilni partner projekta je italijanski CEI (Central European Initiative – Srednjeevropska pobuda). V času projekta se bodo testirale pilotne implementacije na področju inovativnih koordinacijskih platform, aktivnosti za zmanjšanje ozkih grl na intermodalnem omrežju ter uporabe novih sistemov za najavo kamionov v pristanišču.

Projekt ADRIPASS PLUS si prizadeva povečati sodelovanje in digitalizacijo procesov med deležniki v multimodalnem tovornem prometu na območju jadransko-jonske regije, z uporabo inovativnih sistemov IKT z vključevanjem nekaterih najpomembnejših pristanišč, špediterjev in terminalov, ki ustvarjajo multimodalne prometne tokove.

V sklopu pilotne aktivnosti bo Luka Koper poskrbela za nadgradnjo sistema VBS. Gre za spletno platformo za prijavo vstopov tovornjakov, pregled stanja tovora in načrtovanje prijav. S sistemom lahko nadziramo vstope tovornjakov v pristanišče in optimiziramo promet. Z nadgradnjo sistema bomo na avtomobilskem terminalu omogočili delovanje paperless operacij za tovorna vozila. Da bi dosegli ta cilj bo Luka Koper, s pomočjo EU sredstev iz projekta ADRIPASS PLUS, nadgradila sistem z razvojem funkcionalnosti kot npr.: prikaz podatkov o napovedi prihodov oz. odhodov operaterju v sprejemni pisarni na podlagi brezkontaktnega branja kartice voznika tovornjaka, izbira mesta nakladanja oz. raztovarjanja, branje kartic s prenosnimi napravami, priprava in elektronska potrditev nakladanja oz. raztovarjanja ter razvoj aplikacije za prikaz podatkov za carino.

Evropski sklad za regionalni razvoj sofinancira projektne aktivnosti v višini 85 %.

Spletna stran projekta: https://adripass.adrioninterreg.eu/