Projekt ATLANTIS je bil odobren za sofinanciranje na javnem razpisu HORIZON-CL3-2021-INFRA-01-01 »European infrastructures and their autonomy safeguarded against systemic risks«. Luka Koper, d.d. je članica projektnega konzorcija ATLANTIS, kjer poleg ostalih slovenskih partnerjev (DARS, Telekom Slovenije, Slovenske železnice, Petrol, Ministrstvo za infrastrukturo, Urad vlade RS za informacijsko varnost, Inštitut Jožef Stefan, Inštitut za korporativne varnostne študije in podjetje Snep) še 28 projektnih partnerjev iz 9 evropskih držav (Italija, Nemčija, Francija, Luksemburg, Grčija, Romunija, Ciper, Španija in Hrvaška).

Cilj ATLANTIS projekta je preseči trenutni obseg delovanja posameznih sredstev, sistemov in naprav kritične infrastrukture, z izboljšanjem odpornosti evropske kritične infrastrukture na sistemski ravni pred velikimi nevarnostmi in kompleksnimi napadi, ki bi lahko motili vitalne funkcije naše družbe. Cilj je tudi zagotavljanje kontinuitete delovanja, hkrati pa zmanjševanje kaskadnih učinkov na samo infrastrukturo, zunanje poslovno okolje, druge kritične objekte in prebivalstvo. Slovenski pilotni primer se bo osredotočal na varovanje avtonomije pred sistemskimi tveganji ter zagotavljanje neprekinjenosti poslovanja v multimodalnem transportu (pristaniški, železniški in avtocestni), energetiki in informacijsko-komunikacijski kritični infrastrukturi ter storitvah. Poleg tega bo multimodalni pilot osredotočen na pomembne pristope za izboljšanje mehanizmov za izmenjavo informacij na različnih ravneh delovanja.

Trajanje projekta: 1.10.2022 – 30.9.2025 (36 mesecev)
Budget celotnega projekta: 12,7 mio EUR; od tega sofinanciranje 10 mio EUR

Spletna stran: https://www.atlantis-horizon.eu/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/atlantis-horizon-europe-project/about/