URL: https://www.infrastress.eu/

Namen projekta InfraStress je zagotoviti varnost občutljivih industrijskih obratov in območij v Evropi z izboljšanjem njihove odpornosti, tako da se bodo lahko učinkovito ubranili pred nevarnostmi, pred fizičnimi in kibernetskimi grožnjami, ter zagotoviti optimizacijo investicij v izboljšanje odpornosti in zaščite. Projekt InfraStress je odobren v okviru evropskega raziskovalno-inovacijskega programa Obzorja 2020 (Horizon 2020). Začel se bo izvajati v juniju 2019 in bo trajal 2 leti. V konzorciju je prisotnih 27 projektnih partnerjev iz 11 držav (Italija, Grčija, Portugalska, Slovenija, Irska, Izrael, Nemčija, Poljska, Nizozemska, Ciper in Francija).

Luka Koper bo sodelovala pri pripravi uporabniških zahtev in scenarijev tveganja. Poleg tega bo sodelovala pri analizi kibernetskih in fizičnih tveganj ter ranljivosti. V Luki Koper bomo izvedli tudi pilotni ukrep v sodelovanju s podjetjem Petrol, ki je prav tako kot Luka Koper partner v projektu. Luka Koper bo sodelovala pri testiranju in potrjevanju rezultatov pilotnih aktivnosti sodelujočih partnerjev ter prispevala tudi k nalogam, ki so povezane z diseminacijo rezultatov projekta. Poleg Luke Koper in Petrola sta slovenska partnerja še Inštitut za korporativne varnostne študije (ICS) in Inštitut Jožef Stefan (IJS).

Koristi sodelovanja v projektu so za Luko predvsem izboljšanje identifikacije, predvidevanja in ocenjevanja tveganj, kot so namerni napadi, človeške grožnje ali naravne nesreče. Luka Koper bo identificirala vrzeli v znanju na področju kritične infrastrukture, uporabila pridobljeno znanje v postopkih in sistemih zagotavljanja pristaniške varnosti, uporabila inovativne rešitve za povečanje varnosti pristaniške infrastrukture, sodelovala pri izmenjavi znanja med projektnimi partnerji, povečala ozaveščenost o varnosti in izboljšala orodja za ocenjevanje tveganj.

Projektne aktivnosti Luke Koper bodo s strani programa Horizon 2020 sofinancirane 70 %.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije – programa za raziskave in inovacije Obzorja 2020, v okviru Sporazuma o dodelitvi sredstev št. 833088