Združenje NAPA je bilo ustvarjeno za reševanje skupnih problemov in izzivov, s katerimi se soočajo največja pristanišča Severnega Jadrana: pristaniške uprave Benetke, Trst in Reka, ter Luka Koper. Naraščajoči blagovni tokovi med Azijo in Evropo, ki se odvijajo skozi Sueški prekop, so razlog zaradi katerega je Jadransko morje še večja strateška točka, saj je zahvaljujoč svoji geografski legi, bližje Vzhodu in Daljnemu Vzhodu. Posledica omenjenih rastočih tokov, bo sprememba sedanjega scenarija, po katerem pristanišča v Severni Evropi prevladujejo nad Sredozemskimi.

Cilji projekta NAPA STUDIES – kot tudi vseh ostalih projektov združenja NAPA, so spodbujanje razvoja Sredozemskega in Baltsko-Jadranskega koridorja v okviru TEN-T evropske mreže. NAPA STUDIES bo za Luko Koper d.d. pomenilo možnost 50% sofinanciranja, pri izdelavi projektnih dokumentov za razvoj edinega slovenskega pristanišča, kot so npr. projektne dokumentacije za: povečanje kapacitet na terminalu za živino, nova privezna mesta za tankerje, dodatna privezna mesta v severnem delu bazena II, gradnjo 6. Skupine tirov in tirov 21 a,b,c, postavitev RMG žerjavnih prog na KT, rekonstrukcijo tako 7. Veza, kot tudi 7a in 7b vezov s podaljšanjem proti vzhodu, ter ne nazadnje tudi študije plovnosti v bazenu I in vzdržnosti v bazenu II.