URL: http://www.rcms-project.net/

Projekt proučuje možnosti za uvajanje inovativnih tehnoloških rešitev na področju pretovora in skladiščenja kontejnerjev. Gre za študijo, ki obravnava nove možnosti avtomatizacije procesov dela ter rešitve z namenom povečanja skladiščnih kapacitet. Projekt koordinira italijansko svetovalno podjetje Circle, v njem pa sodeluje deset partnerjev iz Španije, Nemčije, Italije, Izraela, Poljske in Slovenije. Od pristanišč v projektu sodelujejo Luka Koper, kontejnerski terminal DCT Gdansk, Poljska ter pristaniška uprava pristanišča la Spezia, Italija. Projekt predvideva pregled in analizo obstoječega stanja na kontejnerskem terminalu ter primerjavo teh rezultatov z novimi rešitvami, ki bodo predlagane. Narejena bo torej primerjava med predlagano novo inovativno rešitvijo ter obstoječimi tehnologijami, ki so v uporabi na kontejnerskih terminalih. Namen projekta je predvsem preveriti, za kakšna pristanišča je rešitev sploh aktualna. Cilj je ugotoviti, ali so predlagane rešitve učinkovite in zanesljive ter investicijsko sprejemljive. Za Luko Koper je sodelovanje zanimivo tudi z vidika izmenjave izkušenj z drugimi kontejnerskimi terminali ter razmišljanja o možnih tehnoloških izboljšavah pri nas. Projekt bo trajal 21 mesecev in je 100% financiran iz programa Obzorje 2020 (Horizon 2020).