Projekt SafePort ali Obvladovanje industrijskih in okoljskih tveganj v pristanišču je deležen financiranja v višini 85% s strani ERDF* ter 15% iz nacionalnega proračuna. Projekt spodbuja razvoj strategij in skupnih načrtov za preprečevanje in zmanjšanje tveganja za okolje in industrijo v pristaniščih Ravenne, Chioggie, Benetk, Tržiča, Nogara, Trsta in Kopra.  Teme, na katere se projekt osredotoča,  so obvladovanje izrednih razmer v pristaniščih,  preprečevanje emisij v zrak ter razlitj v morje, varnost pri delu ter tveganja pri prekladanju nevarnih tovorov.