Razvoj usklajenih mehanizmov sodelovanja med udeleženci v tovornem prometu je bistvenega pomena za krepitev okolju prijaznega multimodalnega prometa v regijah Srednje Evrope.

Projekt TalkNET se osredotoča na izboljšanje usklajevanja udeleženih strani za spodbujanje povezovanja med pristanišči / celinskimi terminali in prevozniki ter krepitev učinkovitih in trajnostnih multimodalnih logističnih vozlišč. Glavni cilj je povezovanje pristanišč, celinskih terminalov in prevoznikov ter učinkovito upravljanje terminalov in transportnih povezav vozlišč za izboljšanje transportnih rešitev multimodalnega tovornega prometa. Pričakovane spremembe so vzpostavitev mednarodne koordinacije omrežij udeležencev tovornega transporta, učinkovita integracija med pristaniškimi in celinskimi terminali ter prevozniki ter izboljšanje in optimizacija upravljanja multimodalnih logističnih vozlišč in povezav. Mednarodna dodana vrednost projekta je povečana z mednarodno dimenzijo tematskih grozdov, povezanih z dvema glavnima temama – učinkovitost multimodalnih vozlišč in njihove transportne povezave ter EKO inovacijske rešitve, ki združujejo glavna pristanišča, celinske terminale in logistične udeležence. Projekt pozitivno vpliva na konkurenčnost tovornega prometa in podpira javne udeležence v postopku odločanja. Ti rezultati so doseženi z razvojem in izvajanjem skupnih orodij znanja, pilotnih akcij in usposabljanj za podporo naložb v učinkovito upravljanje terminalov, nove intermodalne storitve, povezave vozlišč na omrežja ter uporabo alternativnih goriv in rešitev za energetsko učinkovitost. Pristop je inovativen, saj je osredotočen na optimizacijo obstoječih infrastruktur (ne načrtovanje novih) in pri razvoju skupnih rešitev v močni koordinaciji z udeleženci v prometu. Učna zanka je opredeljena z opredelitvijo petih orodij znanja, ki se na koncu projekta izboljšajo s pridobljenimi izkušnjami.

Vloga Luke Koper v projektu TalkNET je vloga projektnega partnerja z namenom prispevati k vsem aktivnostim projekta in zgraditi skupaj s projektnimi partnerji na podlagi analiz akcijskih načrtov, pilotnih akcij; izmenjave izkušenj pri upravljanju znanja in uresničevanju naložb ali storitev, ki prinašajo dodano vrednost Luki Koper, projektnim partnerjem in celotnemu projektnemu območju. Korist sodelovanje Luka Koper pri projektu je: uresničitev boljših povezav – storitev in sodelovanje z logističnimi vozlišči na projektnem območju, izmenjava izkušenj med projektnimi partnerji in njihovimi podjetji, skupne ugotovitve in razumevanje logističnih ovir za boljše povezave in med logističnimi vozlišči v projektnem območju.