Interna številka: JN 30/2016

 PZI načrt jeklene konstrukcije (dopolnjen 13.4.2016) je dostopen na 

https://www.dropbox.com/s/gk8qsz4d3veneb1/PZI%20NACRT%20JEKLENE%20KONSTRUKCIJE-13-4-2016-DOPOLNITEV.zip?dl=0