Luka Koper je januarja letos objavila vsakoletni razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v okviru razpisa Živeti s pristaniščem. Gre za način, s katerim Luka Koper, kot družbeno odgovorno podjetje, želi prispevati k spodbujanju kulturnih, športnih, okoljskih, raziskovalnih in humanitarnih aktivnosti predvsem v lokalnem okolju, na katerega pristaniška dejavnost najbolj vpliva.

Na letošnji razpis se je prijavilo približno 300 projektov, od teh pa jih bo sponzorska oz. donatorska sredstva prejelo 171. Tem bo Luka Koper namenila 98.600 evrov, kar je dvakrat več kot lani. Zagotovljena sredstva predstavljajo desetino vseh sredstev, ki jih družba namenja sponzorstvom in donacijam, saj je preostali del rezerviran v okviru večletnih pogodb. Zaradi omejene višine sredstev in zaradi dejstva, da je Luka Koper še eno redkih podjetij v tem okolju, ki podpira družbeno koristne projekte, je bilo osnovno vodilo pri izbiri podpora čim večjemu številu projektov, predvsem iz lokalnega okolja, skladno z javno objavljenimi kriteriji.

Luka Koper si bo prizadevala, da bo naslednje leto za razpis zagotovila še več sredstev in tako pomagala uresničiti še večje število projektov. Naslednji razpis bo objavljen predvidoma januarja 2017, ko bo »pristanišče dobrih idej« ponovno sprostilo svoj privez.

Seznam prejemnikov sponzorskih in donatorskih sredstev je objavljen na spletni strani Živeti s pristaniščem