Uprava družbe Luka Koper, d. d. je na današnji novinarski konferenci predstavila ključne kazalce poslovanja leta 2015, torej pretovor in prihodke ter izpostavila nekaj lanskoletnih rekordov v letni količini pretovora na področju zabojnikov, avtomobilov, soje in skupnega pretovora. Predstavila je tudi načrt za letošnje leto, ki predvideva nadaljnjo rast pretovora in prihodkov ter čisti dobiček, ki naj bi letos dosegel skoraj 35 milijonov evrov. 

Natančnejši pregled rezultatov najdete v spodnjih datotekah.