V podjetju Adria Terminali, hčerinski družbi skupine Luka Koper so se odločili, da izstopijo iz mešane slovensko-italijanske družbe General Cargo Terminal (GCT), ki so jo, skupaj z italijanskima partnerjema Pacorini in Ocean ustanovili marca letos. Kot je znano, se podjetje GCT, v katerem je imela Adria Terminali 48 odstotni lastniški delež, potegovalo za dodelitev koncesije za upravljanje s terminalom za generalne tovore v tržaškem pristanišču.

Odločitvi Adria Terminali je botrovala predvsem neugodna politična klima v določenih tržaških krogih, saj ne želijo biti tarča napadov in škodovati ostalima dvema partnerjema. Vse od objave namere GCT, da se poteguje za koncesijo v tržaškem pristanišču, so se namreč vrstile obtožbe, največkrat neutemeljen in politično motivirane, na račun Luke Koper oziroma njene hčerinske družbe.

Ob tej priložnosti želimo še enkrat poudariti, da je bila takratna odločitev v luči dogovor in prizadevanj vlad Slovenije in Italije po večjem sodelovanju med koprskim in tržaškim pristaniščem, kar sta zunanja ministra Franco Frattini in Dimitrij Rupel ponovno potrdila prav v začetku tega meseca v Rimu. V Trstu pa očitno še ni napočil čas za podjetniško sodelovanje s slovenskimi podjetji.

Hkrati želimo poudariti, da ostajamo še naprej odprti za sodelovanje s tržaškimi oziroma italijanskimi partnerji, predvsem na osnovi dobrih odnosov s tržaško pristaniško upravo, s katero nas vežejo skupni interesi po večji prepoznavnosti jadranske pomorske poti v svetu in skrb za varovanje morja.