12. oktobra 2023 smo na prvem privezu koprskega pristanišča slavnostno krstili novo pridobitev družbe Adria Tow d.o.o., vlačilec Ares.

Novo plovilo bo pomembno okrepilo zmogljivost flote družbe Adria Tow, ki že več kot 30 let skrbi za storitev vleke in asistiranja ladij v koprskem pristanišču. Robert Gerk, direktor družbe Adria Tow je zbranim predstavil projekt snovanja novega plovila, ki je bilo zgrajeno v španskem Gijonu in se v Kopru pridružuje ostalim petim vlačilcem družbe. »Sodobne tovorne ladje so čedalje večje, zato je ključno, da s primerno opremo zagotavljamo kakovostne storitve ne zgolj pri luški vleki, ampak tudi pri drugih pomožnih dejavnostih v vodnem prometu ter ob morebitnih izrednih dogodkih na morju. Plovilo je grajeno po najsodobnejših standardih, kar velja tudi za pogon.«

Luka Koper je v minulih letih veliko investirala v nove pristaniške zmogljivosti, pretovor je rasel, s tem pa tudi potrebe po zanesljivih maritimnih storitvah. Kot je poudarila Nevenka Kržan, predsednica uprave Luke Koper in botra današnjega krsta vlačilca, je prav družba Adria Tow primer dobre prakse, saj že leta uspešno posodablja svojo floto vlačilcev in odgovarja na izzive sodobne pomorske logistike. Storitev vleke ladij je namreč osnovni pogoj za varno vplutje in izplutje ladij v pristanišče, nepogrešljivi so tudi ob izjemnih dogodkih, ki smo jim bili priča ob letošnjih poletnih neurjih.

V imenu družbe Ocean iz Trsta, ki je poleg Luke Koper polovična lastnica Adria Tow, je zbrane nagovoril lastnik in direktor Alberto Cattaruzza in spomnil na čas ustanovitve družbe Adria Tow ter prva leta, ki so se nadaljevala s hitrim razvojem: »Ključno je bilo, da smo prepoznali potencial prostora in koprskega pristanišča, uspeli pa smo, ker smo verjeli v zgodbo in v ljudi, ki so to zgodbo peljali naprej. Rezultati so potrdili pravilnost naše odločitve«. Kot je dodal, je zelo ponosen na delo in dosežke družbe Adria Tow, ki je po njegovem odličen primer uspešnega sodelovanja javnega in zasebnega kapitala.

Da so vlačilci nujen segment logističnega procesa, ki pripomore k bolj ekonomičnemu in učinkovitemu poslovanju pristanišča ter njegovi konkurenčnosti, je v svojem pozdravu poudaril tudi Gracijan Necmeskal, predsednik Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije. Ob tem je izpostavil, da so za nadaljnji razvoj pristanišča in logistike nasploh ključne investicije – tako v nadgradnjo in širitev pristaniške infrastrukture kot zagotovitev zanesljivih cestnih ter železniških povezav.

»Prepričan sem, da bo novo plovilo pripomoglo k dodatnemu znižanju tveganj za nastanek pomorskih nesreč in ohranitvi dobrega ugleda koprskega pristanišča,« je ob današnji inavguraciji svoje misli strnil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh. Poseben poudarek je namenil segmentu varnosti in varne plovbe ter v luči tega izpostavil nepogrešljivo vlogo družbe Adria-Tow v državnem sistemu zaščite, reševanja in pomoči.