V organizaciji avstrijskega logističnega združenja VNL, ki skrbi za razvoj logistike kot stroke, širjenjem znanja in povezovanjem z gospodarstvom, je 27. junija 2019 v Linzu potekal 26. Dan avstrijske logistike. Letošnji dogodek je potekal v znamenju izzivov, ki jih za logistiko in oskrbovalne verige predstavljajo ozka grla v dobavi, individualne zahteve odjemalcev logističnih storitev ter preobrazba tradicionalnih poslovnih modelov, ki jo pospešuje digitalizacija. Dogodek je privabil več kot 800 udeležencev, med 50 razstavljavci na sejmu, ki je potekal ob robu dogodka, pa se je kot edino morsko pristanišče predstavila tudi Luka Koper.

Koprsko pristanišče velja že vrsto let za najpomembnejše morsko pristanišče za Avstrijo. Po podatkih, ki jih vsako leto objavi avstrijski specializirani časopis s področja logistike Verkehr, avstrijsko gospodarstvo že deveto leto zapored največ prekomorskega prometa opravi preko koprskega pristanišča. V letu 2018 je za Avstrijo preko Kopra potovalo 6,85 milijona ton blaga, kar je sicer nekoliko manj kot leto poprej. Na drugo mesto se je s 3,7 milijona ton uvrstil Antwerpen, na tretjem mesto pa Rotterdam s 3 milijoni ton. Avstrija sicer še vedno 60 % svojega izvoza in uvoza opravi preko severno evropskih pristanišč, na jadranska in črnomorska pristanišča odpade preostailh 40 %. Z avstrijskimi logističnimi centri imamo že vrsto let vzpostavljene dnevne železniške servise, tako kontejnerske kot za ostale tovore, npr. premog, železovo rudo, fosfate in goriva. Desetkrat tedensko imamo tako vzpostavljeno kontejnersko povezavo z logističnim centrom v Gradcu, večkrat na teden je možno kontejner prepeljati do Beljaka in Ennsa, od tu naprej pa do ostalih avstrijskih industrijskih središč. Razmerje med cesto in železnico za avstrijski trg je posledično izrazito v korist železnice in znaša 75 %. Blago za in iz Avstrije pretovarjamo na vseh naših terminalih, glede na blagovne skupine pa prednjačijo les, papir, premog, železova ruda in raznovrstno blago, ki potuje v kontejnerjih – teh je bilo v lanskem letu 225.000 TEU.