Koper, 28. januar. Sabyasachi Hajara, glavni direktor indijske ladjarske korporacije SCI, je v sredo obiskal Luko Koper in se sestal s predsednikom uprave družbe Robertom Časarjem in njegovimi sodelavci. Obisk je bil namenjen medsebojnemu spoznavanju in pogovorom o možnostih sodelovanja. Strateške usmeritve Luke Koper namreč težijo prav k večanju prometa z vzhodnimi morji in pridobivanju novih rednih linij s te smeri. Vodstvo Luke Koper je gostu prikazalo tehnične in druge podatke o našem pristanišču in ga seznanilo s ponudbo storitev ter z našimi razvojnimi načrti. Gospod Hajara je bil pozitivno presenečen in je ob zaključku obiska zatrdil, da bo SCI stike in dogovarjanje z Luko Koper nadaljevala.

Shipping Corporation of India je bila ustanovljena leta 1961 in je sedaj vodilni indijski ladjar. Ob koncu leta 2008 je imela 79 ladij s skupno nosilnostjo 2,73 milijona BRT, kar je več kot tretjina vse indijske trgovske flote. SCI samostojno ali v povezavi  s partnerji vzdržuje redne linije s trgovskimi pristanišči na vseh koncih sveta. Večino prometa ustvari z razsutimi tovori, v zadnjem obdobju pa vse bolj širi tudi kontejnerske linije. Oktobra lani so dobili dve novi kontejnerski ladji s po 4.400 TEU nosilnosti, še več pa jih imajo v gradnji.

Kontejnerske linije SCI za evropsko tržišče povezujejo Indijo z Britanskimi in severnoevropskimi lukami, na območju Sredozemlja pa z Genovo in Malto. Korporacija ima med svojimi strateškimi usmeritvami tudi rast prometa z Evropo, zato je zainteresirana za nove možnosti dostopa na to območje. Primerjalna prednost, ki jo ima koprsko pristanišče za pomorski transport prek Sueza je očitna in SCI, v povezavi s partnerji, že zdaj usmerja del tovorov prek Kopra. Zaradi pozitivnih izkušenj tukaj pa je indijski ladjar sedaj zainteresiran tudi za vzpostavitev lastne redne linije od Mumbaija (Bombay) do Kopra.