Luko Koper je 4. februarja obiskala poslovna delegacija iz Brazilije pod vodstvom Alessandra Teixeire, predsednika brazilske trgovinske in investicijske agencije (APEX).

Pogovori z upravo Luke Koper so tekli predvsem v smeri preučevanja možnosti za vzpostavitev močnejših poslovnih vezi ter distribucijskega centra v Sloveniji za brazilsko blago. Odlično izhodišče za omenjeni center ponuja zaledni terminal Luke Koper v Sežani, koprsko pristanišče pa zaradi svoje strateške geografske lege in sodobnih storitev predstavlja resno opcijo za sprejem brazilskega tovora, namenjenega v države Srednje in Vzhodne Evrope.

Gostje so izrazili tudi realen interes za uporabo koprskega pristanišča za distribucijo energentov. Koprsko pristanišče bi s tem pridobilo nove pomembne posle in okrepilo sodelovanje z izjemno perspektivnim tržiščem, kar pa pred sprejetjem Državnega prostorskega načrta in prostorskim razvojem pristanišča ne bo mogoče.

Trenutno skozi Koper na evropsko tržišče vstopa predvsem brazilska soja in sladkor, v kontejnerjih prevladujejo kava, tobak in steklo. V Brazilijo pa preko koprskega pristanišča potujejo proizvodi iz železa (npr. tirnice) ter raznovrstno blago v kontejnerjih.

Delegacijo brazilskih gospodarstvenikov je spremljala veleposlanica Brazilije v Sloveniji Debora Vainer Barenboim, ki je Luko prvič obiskala julija 2008 in že takrat obljubila vso podporo pri nadaljnjem navezovanju poslovnih stikov med državama.