Danes smo v Luki Koper gostili 86-člansko delegacijo častnih konzulov RS zvsega sveta. Dvodnevno srečanje je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z Gospodarsko zbornico, namenjeno pa je predstavitvi Slovenije in slovenskega gospodarstva ter poglabljanju in vzpostavljanju novih stikov s predstavniki slovenskih državnih organov ter gospodarstva.

V okviru današnjega obiska smo konzulom predstavili Luko Koper s poudarkom na investicijah, ki nas čakajo v naslednjih letih. Gostje so z velikim zanimanjem prisluhnili predstavitvi in ob koncu srečanja so predstavniki sredozemskih držav in držav Daljnega vzhoda izkazali zanimanje za tesnejše sodelovanje z Luko Koper.

Konzule je pozdravil tudi predsednik uprave Dragomir Matić, ki je ob tem povedal: »Luka Koper ima izredno geostrateško pozicijo, ki jo večina častnih konzulov že pozna. Z nekaterimi smo že pred leti vzpostavili stike, ob njihovem prvem obisku v Kopru. Sodeč po današnjem izkazovanju interesov pa si obetamo nove konkretne posle, saj je večina današnjih obiskovalcev iz gospodarstva.«

Častni konzuli tvorijo vse pomembnejši del gospodarske diplomacije, ki v tujini pospešujejo interese slovenskega gospodarstva, skrbijo za promocijo Slovenije in njenih potencialov na področju gospodarskega sodelovanja in tujih investicij in imajo ključno vlogo pri odpiranju vrat slovenskim podjetjem v tujini. Dejavni pa so tudi na kulturnem, političnem in humanitarnem področju.