V mesecu decembru je terminal za sipke tovore prejel certifikat Non – GMO Certification po zahtevah standarda BRC Standard za ohranjanje identitete gensko nespremenjenih živilskih dodatkov in izdelkov.

Certifikat potrjuje, da imamo vzpostavljen sistem, s katerim zagotavljamo ločeno pretovarjanje in skladiščenje gensko nespremenjene soje ter s tem odpravljamo tveganje, da bi se blago kontaminiralo z gensko spremenjeno sojo.

Zunanjo presojo je izvedlo certifikacijsko podjetje SGS iz Belgije