Uspeh, rast in razvoj pristaniške dejavnosti se meri na daljši rok. Glede na to, da smo vstopili v novo desetletje, smo v nadaljevanju pripravili pregled poslovanja zadnjih deset let, ko je koprsko pristanišče postalo eno najpomembnejših v regiji. Na področju kontejnerjev je Luka Koper prevzela primat v severnem Jadranu že leta 2010 in ga ohranja še danes – v letu 2009 je Luka Koper podaljšala prvi pomol oziroma povečala zmogljivosti kontejnerskega terminala, kar je omogočilo vzpostavitev direktnih ladijskih linij z Daljnim vzhodom in razvoj železniških servisov do zalednih trgov. Na področju vozil pa sodi med največje avtomobilske luke v Sredozemlju. 

Strateška usmeritev družbe v kontejnerje in vozila je jasno razvidna tudi iz primerjave strukture pretovora. Kontejnerji in avtomobili, ki sta tudi v strateškem poslovnem načrtu do leta 2025 opredeljena kot strateška tovora, predstavljata danes že 46% celotnega ladijskega pretovora. V obeh primerih gre za blagovne skupine z višjo dodano vrednostjo in manjšim okoljskim vplivom. 

 

 

Na področju kontejnerjev in avtomobilov je družba v zadnjih desetih letih podvojila količine, merjeno v kontejnerskih enotah oziroma številu vozil. Skupni pretovor se je povečal za tretjino. Število tovornjakov se je več kot podvojilo, kar kaže na izredno dinamiko razvoja gospodarstva v zalednih državah, predvsem na področju avtomobilske industrije in pretovora kontejnerjev. Skoraj za tretjino se je povečalo število vlakov in to kljub omejitvam enotirne proge med Koprom in Divačo.  

Luka Koper vstopa v novo desetletje z novim strateškim poslovnim načrtom 2020-2025, ki je usmerjen v rast poslovanja, v reorganizacijo procesov dela, digitalizacijo, avtomatizacijo in v vse vidike trajnostnega razvoja. Čeprav je pristaniška dejavnost močno odvisna od globalnih in regionalnih sprememb v logistiki in od ekonomskih razmer v svetu, bo Luka Koper na te izzive odgovarjala z investicijami v pristaniške zmogljivosti, ki bodo, po izgradnji dodatne železniške povezave z zaledjem utrdile konkurenčen položaj koprskega pristanišča v regiji.