Borr bo delo predvidoma končal v enem mesecu, avgusta pa prihaja k nam njegov večji brat, sicer naš lanskoletni znanec, bager Dravo Costa Dorada, v lasti nizozemskega podjetja Van Oord, ki se je uspešno prijavil na javni razpis. Bager bo 66.000 m3 izkopanega materiala izsesal in odložil v pripravljeni kaseti v zaledju pristanišča. Vrednost teh del pa je 1,7 milijona evrov. Poglabljanje sofinancira Evropska unija iz programa TEN-T v okviru projekta NAPADRAG.

Konkreten potek del je odvisen od prometa v prvem bazenu in zasedenosti privezov, saj ima pretovor zabojnikov absolutno prednost. Poleg tega bo na vplovnem kanalu v prvi bazen prav tako potekalo poglabljanje, za kar je zadolžena Uprava RS za pomorstvo. Ta je pogodbo za opravljanje del sklenila s podjetjem Luka Koper INPO, ki je že lani kanal poglobila na -14,7 metra in je morala dela ustaviti, ker je zmanjkalo prostora v kasetah za odlaganje mulja. Preostalih 30 cm morskega blata vzdolž kanala bodo odstranili z drugim bagrom, saj je Martin Krpan, ki je v lasti INPO star že 45 let in je letos odšel v pokoj.

 »Poglobitev morskega dna na južnem delu prvega pomola je del širšega projekta povečevanja kapacitet kontejnerskega terminala, ki v zadnjih letih beleži daleč največjo rast med blagovnimi skupinami. Lansko leto smo pretovorili dobrih 674 tisoč TEU (kontejnerska enota), samo v prvi četrtini leta 2015 pa je bila rast zabojnikov kar 19 odstotna«, je investicije v kontejnerske zmogljivosti pojasnil predsednik uprave Luke Koper Dragomir Matić. Poleg poglabljanja, v teh dneh urejamo tudi dodatne površine za prazne kontejnerje v zaledju terminala, kjer bomo z utrditvijo nosilnosti tal lahko skladiščili do sedem zabojnikov v višino. V izdelavi je tudi že dokumentacija za dokončno ureditev skladišča praznih kontejnerjev, ki vključuje ureditev dodatnih skladiščnih površin, izgradnjo popravljalnice in pralnice kontejnerjev, novega železniškega tira ter prostora za pregled frigo kontejnerjev.