Nekatera zemljišča na območju, ki ga državni prostorski načrt namenja razvoju pristanišča in so bila še do nedavnega v lasti Občine Ankaran, bodo prešla v državne roke.

Zadnje dni v novembru sta se država in ankaranska občina tudi formalno dogovorili o nakupu 112.539 m² zemljišč. Država bo tako postala lastnica 109.239 m² velikega zemljišča oz. t. i. kasete 6A in 7A ter 3.300 m² velike nepremičnine na območju, ki je sicer rezerviran za izgradnjo zunanjega kamionskega terminala. Občina Ankaran je državi tudi odstopila oz. nanjo brezplačno prenesla lastništvo nad črpališčem depresijskih voda Ankaranske bonifike v skupni izmeri 5.264 m², s čimer si je država zagotovila pregled nad poplavno varnostjo na območju, ki je namenjeno širitvi pristanišča. Pri urejanju formalnih razmerij pa ni šlo le za nakup ampak tudi prodajo. Država je namreč ankaranski občini prodala 7.708 m² veliko površino na območju Sv. Katarine in tako občini omogočila urejanje pristanišča in razvoj športnih dejavnosti. Poleg nepremičninskih pogodb sta država in občina sklenili še pismo o nameri, s katerim sta se zavezali k sodelovanju pri nadaljnjem razvoju pristanišča in lokalne skupnosti.