Na razpisu CEF, ki se je zaključil konec februarja in na katerega se je prijavilo kar 700 projektov, so bili med 276 izbranimi projekti tudi trije, s katerimi se je Luka Koper prijavila v sodelovanju z drugimi partnerji.  V Bruslju bodo sicer končni seznam potrjenih projektov objavili naslednji petek.

Luka Koper sodeluje v treh projektih, ki jih bo Evropska unija podprla z različnim deležem sofinanciranja: NAPA4CORE, GAINN4MOS in Fresh Fruit Corridors.

Projekt NAPA4CORE smo v vlogi prijavitelja pripravili v sodelovanju s Pristaniškima upravama  Benetke in Trst z namenom povečanja zmogljivosti pristanišč severnega Jadrana. V Kopru bomo v okviru projekta zagotovili dodatne kapacitete na kontejnerskem terminalu: dodatna privezna mesta in železniški tiri ter povezavo terminala z novim kamionskim vhodom. Ocenjena vrednost naložb je 30 milijonov evrov, od tega bomo iz evropskih sredstev pridobili 6 milijonov (20% sofinanciranje).

Projekt GAINN4MOS, ki ga vodi Fundacion Valenciaport, vključuje številne partnerje z območja Sredozemlja in je usmerjen k implementaciji Direktive EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva. Med slovenskimi partnerji sodeluje tudi podjetje Istrabenz Plini, s katerim bomo preučili možnost dobave utekočinjenega zemeljskega plina za potrebe pristaniških uporabnikov. Istrabenz Plini načrtuje, med drugim, vzpostavitev pilotnega projekta postavitve polnilnice na utekočinjen zemeljski plin za tovorna vozila na Serminu. Luka Koper bo izvedla aktivnosti v obsegu približno 300 tisoč evrov, kar bo EU polovično sofinancirala.

Projekt Fresh Fruit Corridors ima za cilj izboljšanje logističnih verig hitro pokvarljivega blaga v osrednjo Evropo s pomočjo inovativnih železniških rešitev preko 3 sredozemskih pristanišč: Koper, Benetke, Marseille. Projekt vodi Luka Koper, v njem pa sodelujeta tudi dve slovenski logistični podjetji. Projekt je strateškega pomena, saj so vanj, poleg držav EU (Italija, Francija, Ciper) vključene tudi tretje države (Izrael, Egipt). Luka Koper bo izvedla aktivnosti v obsegu približno 730 tisoč €, stopnja sofinanciranja pa je 50 odstotna.