Evropska komisija bo iz evropskih sredstev programa Marco Polo 2 za leto 2008 sofinancirala projekt ladijske povezave Koper-Barcelona (KOBALINK). Program Marco Polo je namenjen projektom, ki spodbujajo premike tovornega prometa s cest na okolju prijaznejše oblike transporta, kot so železnice, morje in reke.

Projekt KOBALINK so pripravili Luka Koper, Autoterminal Barcelona in grški ladjar Neptune Lines, predvideva pa vzpostavitev redne dvosmerne ladijske povezave za prevoz avtomobilov med Koprom in Barcelono. Za evropska sredstva iz programa Marco Polo 2 se je potegovalo kar 80 projektov. Evropska komisija jih je izbrala 28 med katerimi je bil projekt KOBALINK ocenjen kot drugi najboljši. Komisija je odobrila sofinanciranje projekta v višini 2.041.251€ za obdobje treh let. Ladijska linija bo vzpostavljena najkasneje julija 2009.