V Luki Koper uspešno sodelujemo v številnih sofinanciranih projektih s strani Evropske Unije. Od trenutno aktivnih projektov smo do konca leta 2020 že uspešno počrpali 5,7 milijona evrov, pričakujemo pa, da jih bomo še 6,8 milijona.

Pred kratkim smo prijavili dva večja projekta v konzorcijih z drugimi projektnimi partnerji. Gre za razpis CEF Telecom na temo kibernetske varnosti in razpis Horizon 2020 Green Deal, kjer smo prijavili obsežen projekt razvoja in vzpostavitve digitalnega dvojčka elektroenergetskega omrežja v pristanišču ter študije izvedljivosti uporabe vodika v pristaniških operacijah. Trenutno pripravljamo še prijavo na razpis CEF Transport za sofinanciranje projektne dokumentacije za gradnjo severnega dela pomola I, kasete na pomolu II in južne obale pomola II. Rezultati o izboru projektov za sofinanciranje bodo znani v poletnih mesecih.

Evropska sredstva trenutno investiramo v infrastrukturo in opremo skozi aktualne projekte:

1. NAPA4CORE (2014–2021) – vrednost projekta za Luko Koper 28.957.000 €; sofinanciranje 20 %
• Izgradnja železniške infrastrukture na pomolu I;
• izgradnja zalednih diletacij za vezom 7c (izvedeno);
• rekonstrukcija vezov 7a in 7b ter gradnja veza 7d;
• gradnja Bertoškega vhoda.

2. EALING – vrednost projekta za Luko Koper 308.000 €, sofinanciranje 50 % 
Izdelava projektne dokumentacije za elektrifikacijo novega RO-RO priveza v tretjem bazenu (večnamenski terminal).

3. 5G-LOGINNOV – vrednost projekta za Luko Koper 490.000 €, sofinanciranje 70 %

Testiranje 5G mobilnega omrežja na Kontejnerskem terminalu.

4. CLEAN BERTH – vrednost projekta za Luko Koper 182.000 €, sofinanciranje 85 %
Nabava in namestitev radarjev za zaznavanje oljnih madežev na morski gladini.

5. ADRIPASS – vrednost projekta za Luko Koper 122.000 €, sofinanciranje 85 %
• Nadgradnja TOS sistema ACAR za terminal avtomobilov;
• dodelava sistema EDI CENTER 2.

6. ISTEN – vrednost projekta za Luko Koper 138.000 €, sofinanciranje 85 %
Nadgradnja TOS sistema na Kontejnerskem terminalu – Terminal View.

7. SUPAIR – vrednost projekta za Luko Koper 129.000 €, sofinanciranje 85 %
• Postavitev merilcev hrupa za merjenje pod in nad gladino;
• postavitev podvodne kamere in senzorjev za analizo vode.

8. REIF – vrednost projekta za Luko Koper 199.000 €, sofinanciranje 85 %
Postavitev kamere za prepoznavanje oznak na vagonih na EET.

9. INTERGREEN-NODES – vrednost projekta za Luko Koper 148.000 €, sofinanciranje 85 %
Postavitev mikro sončne elektrarne na transformatorski postaji pri objektu Troples.

10. COMODALCE – vrednost projekta za Luko Koper 200.000 €, sofinanciranje 85 %
Vzpostavitev OCR sistema za prepoznavanje oznak na kontejnerjih in vagonih na KT.

11. TALKNET – vrednost projekta za Luko Koper 221.000 €, sofinanciranje 85 %
Postavitev avtomatske LED razsvetljave v skladišču 33 na GT in sistema za nadzor porabe energije.

Poleg evropskih sredstev, namenjenih vlaganju v infrastrukturo in opremo v pristanišču, je velik del teh sredstev namenjen izključno študijam in raziskavam razvoja pristanišča z različnih vidikov (logističnega, varnostnega, ekološkega itd.). Aktualni evropski projekti, kjer so na voljo sredstva zgolj za raziskave in testiranja so:

12. INFRASTRESS – vrednost projekta za Luko Koper 211.000 €; sofinanciranje 70 %
Testiranje inovativnih tehnologij za izboljšanje varnosti kritične infrastrukture.

13. ARRS – Luka Koper sodeluje kot uporabnik rezultatov in sofinancer projekta v višini 100.000 €
Raziskave za razvoj trajnostnega modela rasti zelenega pristanišča.

14. RRI (NMP) – vrednost projekta 215.000 €, sofinanciranje 50 %
Raziskave o alternativni uporabi morskega mulja.