V projektu, ki je bil izbran na letošnjem spomladanskem razpisu programa CEF (Connecting Europe Facility) sodeluje 20 partnerjev iz Italije, Francije, Cipra, Slovenije in Izraela, vodi pa ga Luka Koper. Partnerji projekta bodo iskali inovativne rešitve v novih logističnih verigah pri prevozu hitro-pokvarljivega blaga iz neevropskih držav na evropsko tržišče preko pristanišč Marseille, Benetke in Koper. Prevoz po morju bo potekal po konceptu pomorskih avtocest, za prevoz iz pristanišč do kupcev pa se bo uporabljalo železnico. Predvidene so tudi nove informacijske rešitve za izboljšanje sledljivosti tovora in pospešitev postopkov pri inšpekcijskih pregledih blaga. V projekt so vključeni poleg navedenih pristanišč tudi ladjarji in njihovi agenti, železniški operaterji, špediterji, tehnološka podjetja, izvozniki in trgovci. Projekt podpira koridorsko politiko nove regulative TEN-T ter si prizadeva razvijati okolju prijazne rešitve. 

Vrednost projekta, ki bo trajal do oktobra 2017, je 21,4 mio €. EU projekt sofinancira v višini 50%. 

 logo cef.JPG

fresg fruit logo.png