V četrtek, 23.5.2019, smo se na Dunaju udeležili seminarja o možnostih in priložnostih uporabe koprskega pristanišča za japonska podjetja, ki poslujejo v Srednji in Vzhodni Evropi. Dogodek je organiziral JETRO, japonska agencija za zunanjo trgovino in Japonska gospodarska zbornica na Dunaju. 

Seminarja se je udeležilo 30 predstavnikov japonskih podjetij, ki imajo svoje izpostave na območju Srednje Evrope. Gostom smo predstavili prednosti transportne poti preko Luke Koper in ključne investicije, s katerimi bomo omogočili nadaljnjo rast pretovora in zagotovili visoko raven pristaniških storitev. Na osnovi dolgoletnih izkušenj je prednosti transportne poti preko Luke Koper predstavil tudi predstavnik enega izmed večjih japonskih logistov, ki je v minulih letih večji delež svojega tovora preusmeril iz severnoevropskih pristanišč na Koper. 

Preko koprskega pristanišča je v letu 2018 za in iz Japonske potovalo približno 450.000 ton blaga, večinoma kontejnerji (27.000 TEU) in avtomobilov (40.700 enot). Pomembne so tudi količine raznovrstnega blaga, ki jih Japonska proizvaja izven svojih meja in uvaža v Evropo. Predvsem v luči vedno večjega števila novih japonskih investicij v regiji in sklenjenega prostotrgovinskega sporazuma med EU in Japonsko, si vsekakor lahko obetamo nadaljnje povečanje količin tovora, ki ga obvladujejo japonski logisti.