Od začetka novembra Nippon Express svojim strankam ponuja logistično rešitev ‘Adria Direct’ in jo promovira kot boljšo alternativo prevoza zabojnikov iz Azije (tud Indije) do trgov v Srednji Evropi v primerjavi z ustaljenimi potmi preko severnoevropskih luk. Kot ključno prednost servisa Adria Direct, ki ga ponujajo izključno preko Kopra, navajajo krajši tranzitni čas v primerjavi s severnoevropskimi pristanišči ter posledično nižje stroške prevoza. V svoji primerjavi poudarjajo, da so transportni stroški za en 40 čeveljski kontejner iz Singapurja do Srednje Evrope za približno 10% nižji v primeru uporabe Jadranske transportne poti. V Luki Koper z japonskim logistom intenzivneje sodelujemo od leta 2014, ko je Nippon Express vzpostavil kontejnerski zbirni servis na relaciji Japonska – Budimpešta. 

Japonsko tržišče je za Luko Koper eno najzanimivejših potencialnih tržišč na Daljnem vzhodu, za Japonsko pa dobra izbiral pri prekomorskih transportih v Evropo. To je pokazala tudi študija, ki jo je v začetku leta pripravila skupina strokovnjakov japonskega ministrstva za transport in ministrstva za gospodarsko. Po primerjavi štirih severno jadranskih pristanišč je koprsko pristanišče opredelila kot najsodobnejše in ga ocenila kot prvo najboljšo izbiro. V letu 2015 je preko Luke Koper potovalo okrog 350.000 ton blaga iz oz. za Japonsko. V uvozni smeri so prevladovali avtomobili, v izvozni pa kontejnerji.